Ondernemend Maashorst
Terug naar nieuwsoverzicht

Project 'N605 Volkel' in een nieuwe fase

Imke Claassen, 06-07-2022
De vraag 'Verleggen we de N605 wel of niet naar de Zeelandsedijk?' is al jaren onderwerp van gesprek. Uit eerdere studie van de provincie bleek dat er geen verkeerskundige argumenten zijn voor dit ‘omklappen’ van de N605. We hebben een uitgebreide omgevingsstudie uitgevoerd, in nauw overleg met alle belanghebbenden. In september is voorkeursvariant C vastgesteld in de raad. Voor dit zorgvuldige besluit zijn aspecten zoals leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid meegewogen. Inmiddels is de planstudiefase aangebroken. Daarin wordt voorkeursalternatief C nader uitgewerkt. Deze fase loopt door tot in 2023. 

Ook in deze fase zijn we weer veelvuldig in gesprek met belanghebbenden. Zo komen we samen tot een gedragen oplossing voor een duurzame toekomst van de N605 en Volkel.

N.B. De stappen en data in de tijdlijn hieronder zijn onder voorbehoud (ter indicatie) en kunnen nog wijzigen.

Op de hoogte blijven per mail? Laat het weten door een mailtje te sturen naar: n605volkel@gemeentemaashorst.nl en ontvang de nieuwsbrief en andere updates in uw mailbox.

Meer info: https://maashorstaanhetwoord.nl/nl-NL/projects/n605-volkel