Ondernemend Maashorst
Terug naar nieuwsoverzicht

Wat verandert er voor ondernemers in 2022?

Imke de Korte, 09-02-2022
Bekijk de veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2022. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister
Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle adresgegevens af die in het Handelsregister staan als het woonadres van ondernemers en bestuurders. Alleen overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben kunnen de woonadressen vanaf 2022 nog inzien. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. 

Veel zelfstandige ondernemers hebben een vestigingsadres dat gelijk is aan hun woonadres. Het kabinet onderzoekt welke opties er zijn om de privacy ook in deze gevallen beter te beschermen.

Vrouwen in topfuncties bedrijven
Grote nv’s en bv’s moeten zorgen dat er voldoende vrouwen komen in het bestuur, de raad van commissarissen en andere hoge functies. De raad van commissarissen moet voor ten minste een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaan.

Zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag
Per 1 januari 2022 wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. Deze wordt ieder jaar afgebouwd tot € 3.240 in 2036. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner.

Kiesrecht ondernemingsraden
Werknemers krijgen vanaf 1 januari sneller actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Na 3 maanden werken mag iemand stemmen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) bij verkiezingen voor de ondernemingsraad. Eerder was dat 6 maanden voor actief kiesrecht en 12 maanden voor passief kiesrecht.

Daarnaast gaan uitzendkrachten sneller kiesrecht opbouwen in de onderneming waar zij werken. Vanaf 1 januari krijgt een uitzendkracht na 18 maanden actief en passief kiesrecht. 

Verhoging Milieu Investeringsafstrek (MIA)
Vanaf 2022 gaan de percentages van de MIA omhoog. Hiermee kunnen bedrijven een hogere korting krijgen bij milieuvriendelijke investeringen. De aftrek is 27%, 36% of 45%, op de Milieulijst staat welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel. De MIA is speciaal voor ondernemers en bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. 

Thuiswerkkostenvergoeding
Per 1 januari 2022 kan een werkgever onbelast € 2 per dag voor thuiswerkkosten vergoeden. Voorwaarde is dat de werknemer geheel of gedeeltelijk thuiswerkt. 

Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/ondernemen