Ondernemend Maashorst

Beste ondernemer,

Gemeente Uden heeft per direct een Noodfonds opgericht voor ondernemers in gemeente Uden die in acute financiële pro­blemen verkeren. Als u een aanvraag heeft gedaan voor een of meer Rijksregelingen, kan het fonds u snel een renteloos voorschot ter beschikking stellen om de periode te overbruggen tot de Rijksre­geling wordt uitgekeerd.

Renteloze lening

Het Noodfonds is per direct van kracht. Het is bedoeld voor ondernemers in Uden, Volkel en Odiliapeel die als gevolg van de coronacrisis in acute financiële problemen zijn gekomen. De uitkering van het Noodfonds bestaat uit een eenmalige renteloze lening van €4.000,-. Die lening kunt u met ingang van vandaag (maandag 6 april 2020) aanvragen. Voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de lening is dat u al een aanvraag heeft gedaan voor één of meer Rijksregelingen. Ook moet u de uitkering van het fonds terugbetalen, zodra de Rijksregeling uitkeert.

Wethouder Gijs van Heeswijk: “Het is niet gebruikelijk dat we als gemeente renteloze leningen verstrekken. Feitelijk spelen we dan de rol van een bank. Het zijn echter uitzonderlijke tijden en die vragen om uitzonder­lijke maatregelen. We proberen onze ondernemers te ondersteunen waar we kunnen!”

Lening aanvragen

Wilt u een beroep doen op een lening van het Noodfonds?

Vul dan het aan­vraagformulier in op de website van de gemeente, via www.uden.nl/ondernemersencorona (klik op: Waar­voor kunt u bij gemeente Uden terecht?).

U kunt een aanvraag insturen tot en met 29 april aanstaande.

Het Noodfonds heeft de beschikking over totaal € 400.000,-. Er kunnen dus maximaal 100 aanvragers van de regeling gebruik maken. De gemeente zal aanvragen op volgorde van binnen­komst behandelen. Ze neemt in elk geval binnen twee werkdagen contact op na ontvangst van uw aan­vraag.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.uden.nl/ondernemersencorona

Vragen over het Noodfonds of andere vragen over maatregelen in deze tijden van corona kunt u richten aan: ondernemersencorona@uden.nl

Met vriendelijke groet, namens gemeente Uden,

Dominique Uittenbogerd

Communicatie | Gemeente Uden | Markt 145 | Postbus 83, 5400 AB UDEN

0413 – 28 19 11 | Dominique.Uittenbogerd@uden.nl